Licht op Authenticiteit

Veel plezier aan alle studenten met jullie nieuwe ontdekkings- en ontwikkelingstocht dit schooljaar. Veel succes aan alle leerkrachten bij het ontmoeten van jullie leerlingen op het punt waar ze nu staan, en elkaar zonder oordeel te stimuleren in het verder doorgroeien naar een volgend niveau in jullie leven. Maak er samen een Positieve en Productieve Leeromgeving van. 

Volgende sleutelaspecten helpen jullie hierbij alvast op weg, ook als het gaat over uitdagingen aangaande nieuw werk, team, project of eender welk levensaspect dat op je pad komt. 'Ontdekken, Leren, Ontwikkelen, Groeien en Transformeren', is echter een continu proces.

-> relatie opbouwen:

  • een veilige sfeer en ruimte creëren om vertrouwen op te bouwen
  • met empathie meer verbondenheid ontwikkelen met begrip voor elkaars leefwereld
  • vanuit dienend leiderschap voorleven wat belangrijk en efficiënt is

-> interactie bevorderen:

  • vanuit een liefdevolle communicatie en feedback zo specifiek mogelijk reflecteren binnen een duidelijk kader met een positieve doelstelling
  • besluit om elkaar te ontmoeten vanuit een positieve instelling waar elkaars kracht en authentieke bijdrage ontdekt kan worden 
  • geef ruimte aan creativiteit en flexibiliteit waarbij falen als nieuwe groeikans wordt gezien

-> engagement stimuleren:

  • door interessevelden te benutten en schooldoorbrekend te werken, zal de motivatie aanwakkeren
  • samenwerking bevorderen door teambuildingsprojecten en probleemoplossende vaardigheden in te zetten
  • schenk meer aandacht aan talenten en mogelijkheden met het oog op het ontwikkelen van passie

Meer 'Licht op Authenticiteit' bevordert de Bewustwording aangaande je Persoonlijke, Sociale en Communicatieve Ontwikkeling, waardoor je In Verwondering en Vanuit je Hart kan Ontvouwen.

koromiro
Go to top