Coaching, Counseling en Ontwikkelingstrajecten

Doorheen een proces van Reflectie, Bewustwording en Inzichtverwerving creëren we efficiënte mogelijkheden om onze (leer-) doelen te formuleren en concretiseren.

We behouden een overzicht in verscheidene levensaspecten door een Evenwicht tussen Doelgerichtheid en Flexibiliteit te bewerkstelligen. Wat meer ruimte biedt voor succes en plezier ervaringen tijdens het Vormgeven van onze Essentie

Bezield Ontvouwen maakt Hartsaspecten en Sociale Interacties in ons Leven weer/meer betekenisvol.

Koromiro biedt hiervoor Coaching, Counseling en Gepersonaliseerde Ontwikkelingstrajecten aan die resultaatgericht en pragmatisch van aard zijn.

 

 

 

 

 

"We cannot teach people anything, we can only help them to discover it within themselves."

'Galileo Galilei
   


 

 

Go to top