Mentoring, Inter- en Supervisie

Doorheen een traject van Reflectie met Kennis- en Ervaringsuitwisseling komt een proces van Persoonlijke Ontwikkeling en Deskundigheidsbevordering op gang.

Het toelaten van Perceptie- en Inzichtverruiming maakt het aanspreken van nog niet of onvoldoende verkend potentieel mogelijk, wat Persoonlijke en Conceptuele Groei- en Transformatiekansen vergroot. Naar Hartenlust Creëren vraagt zowel een optimalisatie van het vormgeven van je eigen Passie, Intuïtie en Talent als het afstemmen op de vraag en behoeften in je leefwereld.

Gepassioneerd Ontvouwen stimuleert zowel je Bron van Inspiratie als je Kracht van Creatie.

Wil je eindelijk die droom concreet maken of je concept verder optimaliseren vanuit je authentiek Leider- en Ondernemerschap? 

Koromiro biedt hiervoor de mogelijkheid tot  Mentoring, Inter- en Supervisie aan, waarbij Ilse Van Roosbroeck graag haar professionele levenswijsheid en creatieve veelzijdigheid met je deelt.

Mentoring biedt startende ondernemers, coaches, bemiddelaars en trainers vanaf het begin van hun carrière de kans om mogelijke intra- en interpersoonlijke vragen en onzekerheden aan te pakken.

Intervisie helpt een groep gelijkgestemden, collega's en/of vakgenoten te leren van elkaars vraagstukken, problemen en aanpak vanuit dagelijkse praktijkcases ter bevordering van je zelfontplooiing, het stimuleren van elkaars competenties en het versterken van een sfeer van collegialiteit en verbondenheid. 

Supervisie helpt je bewuster te worden van je eigen werkstijl, zodat je bronnen en mogelijkheden optimaal kan benutten en doelen efficiënter kan realiseren.

Als volgt enkele referentieprojecten:

  • Co-Creating 'Postgraduaat Bemiddeling: Specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde', in samenwerking met ConnFinity vzw en Vives Hogeschool campus Kortrijk (van 2017 tot op heden)
  • Co-Creating 'ConnFinity' vzw (Bemiddelings-, opleidings- en kenniscenter) Bemiddeling tijdens de laatste levensfase en in levenseindesituaties, tevens stichtend bestuurslid (sedert 2015 tot op heden)
  • Co-Creating 'Adventure Therapy' en 'Buitenkans', outdoor begeleidngsconcepten voor jongeren met Nature vzw, tevens lid van de Algemene Vergadering (sedert 2014 tot op heden)
  • Co-Creating diverse interne concepten en functies alsook teambuildingsevenementen, office management, persoonlijke en communicatieve coaching, team- en procesbegeleiding bij Konsilanto (van 1988 tot 2015)
  • Concept- en Procesbegeleiding in de filmwereld van Annini (2015)
  • Co-Creating 'Persoonljk en familiaal begeleidingstraject voor zwangere vrouwen en hun partners' op basis van KG Hypnobirthing met BSerene (2014)
  • Kinderboeken tot leven brengen met Expressie en Communicatie Coaching bij Caranella (2008 - 2009)
 

 

 

 

 

 

"Not all of us can do great things.

But we can do small things with Great Love."

Mother Teresa
   

 

Go to top